Bu makale, Zabıta Müdürü ve İtfaiye Müdürü kadrolarının görevde yükselme sistemi dışında olduğu yönünde yaygın bir kanaat ve uygulama birliği karşısında, bu uygulama birliğinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun temel ilkeleri olan kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde de incelendiği bir değerlendirmedir.

ZABITA VE İTFAİYE MÜDÜRÜ KADROLARINA YAPILACAK ATAMALARIN GÖREVDE YÜKSELME SİSTEMİNDEN İSTİSNA OLUP OLMADIĞI

Halil MEMİŞ

MİARGEM Başkanı

1. Giriş

Bilindiği üzere, Zabıta Müdürü kadrolarının görevde yükselme sistemi dışında olduğu yönünde yaygın bir kanaat ve uygulama birliği oluşmuştur. Bu uygulama birliğinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun temel ilkeleri olan kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde ne derece tutarlı olduğu tartışmasını saklı tutarak, bu uygulama birliği çerçevesinde başka bir konuyu tartışma konusu yapacağız. (Burada, Zabıta Müdürü için yapacağımız açıklamaların hepsi, İtfaiye Müdürü için de geçerlidir.)

Bu tartışma Sayıştay Temyiz Kurulunun muhtelif kararları üzerinden de değerlendirilecektir.

Yazının devamı için tıklayınız.