www.mevzuattakip.com.tr155 Sayılı Kanuna Göre Hazırlanan Harita ve Planlara Ait İşaretlerin Korunması Hakkındaki Yönetmelik


Bu Yönetmelik; 12/12/1960 gün ve 155 sayılı Harita ve Planlara Ait İşaretlerin Korunması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca yayımlanmıştır.


URL: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.72775&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA