2019 Yılında Satın Alınacak Taşıtların Azami Satın Alma Bedelleri

  • Mevzuat Tarihi03.02.2019
  • KurumMİARGEM

2019 Yılında Satın Alınacak Taşıtların Azami Satın Alma Bedelleri

2019 YILINDA SATIN ALINACAK TAŞITLARIN AZAMİ SATIN ALMA BEDELLERİ

Taşıtın Cinsi

Azami Satın

Alma Bedeli (Vergiler hariç)

-Binek otomobil

58.700,00 TL

-Station-Wagon

61.400,00 TL

-Arazi binek (En az 4, en fazla 8 kişilik)

104.700,00 TL

-Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik)

94.700,00 TL

-Kaptıkaçtı (Arazi hizmetleri için)

137.900,00 TL

-Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)

84.100,00 TL

-Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)

106.700,00 TL

-Panel

82.700,00 TL

-Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)

181.600,00 TL

-Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik)

284.000,00 TL

-Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)

647.000,00 TL

-Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg)

106.600,00 TL

-Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 Kg)

157.100,00 TL

-Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 Kg)

191.000,00 TL

-Ambulans (Tıbbi donanımlı)

192.000,00 TL

-Ambulans (Arazi hizmetleri için)

240.000,00 TL

-Pick-up (Kamyonet, cenaze arabası yapılmak üzere)

84.400,00 TL

-Motorsiklet (En fazla 600 cc.lik)

12.900,00 TL

-Motorsiklet (En az 601 cc.lik)

30.900,00 TL

-Bisiklet

2.900,00 TL

Not: Mahalli idarelerde:

-Hibe dahil her ne suretle olursa olsun yabancı menşeli binek veya station-wagon cinsi taşıt edinilemez.

-Yerli muhteva oranı %50’nin altında kalan taşıtların yabancı menşeli sayılır.

-Binek veya station-wagon cinsi taşıtların silindir hacimlerinin 1600 cc’yi geçmemesi gerekir.


Yorumlar