www.mevzuattakip.com.tr2020 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi


Bu Tebliğ; Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya ücret miktarı konusunda arabulucu ile taraflar arasında ihtilaf bulunan durumlarda, 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, 2/6/2018 tarihli ve 30439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği ve bu Tarife hükümleri uygulanır.


URL: https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.34114&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=2020%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Arabuluculuk%20Asgari%20%C3%9Ccret%20Tarifesi


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA