www.mevzuattakip.com.tr2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2021/2)


Bu Tebliğ; 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca verilecek idari para cezalarına ilişkindir.


URL: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=36226&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=5


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA