www.mevzuattakip.com.tr3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 9.12.2009 Günlü, 5940 Sayılı Kanun’un 2. Maddesiyle Değiştirilen 42. Maddesinin Üçüncü Fıkrasında Yer Alan “… 32 …” İbaresinin Anayasa’ya Aykırı Olmadığına ve İtirazın REDDİNE Dair KararBu içeriği görüntüleme yetkiniz yok!

URL: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/04/20120405-6.htm


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA