www.mevzuattakip.com.tr3704 Numaralı Kanuna Tevfikan Köy Öğretmen Okulları İle Köy Eğitmen Kurslarına Tahsis Edilecek Arazi Talimatnamesi


Devletin hususi mülkiyetindeki gayri menkullerle, hüküm ve tasarrufu altındaki topraklardan umumun istifadesine veyahud resmi dairelere tahsis ve usulüne tevfikan yerli halka veyahud muhacirlere tevzi olunmamış bulunanları ihtiyaç nisbetinde, açılmış ve açılacak olan eğitmen ve öğretmen okullarile kurslarına aşağıdaki maddelerle tesbit olunan şartlar dairesinde tahsis olunur.


URL: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.3.213013&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA