5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2021 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2021/1)

  • Mevzuat Tarihi31.12.2020
  • KurumEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Bu Tebliğ; 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 2020 yılı yeniden değerleme oranı olan %9,11 (dokuz virgül on bir) oranında artırılarak aşağıdaki tabloda yer aldığı gibi uygulanacaktır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Enerji Verimliliği Kanunu


Yorumlar