5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2022 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2022/2)

  • Mevzuat Tarihi31.12.2021
  • KurumEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Bu Tebliğ; 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 2021 yılı yeniden değerleme oranı olan %36,20 (otuz altı virgül yirmi) oranında artırılarak ekteki tabloda yer aldığı gibi uygulanması amacıyla çıkarılmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Enerji Verimliliği Kanunu


Yorumlar