www.mevzuattakip.com.tr5793 Sayılı Kanun'la Değiştirilen 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun Ek 3. Maddesinin Birinci ve Yedinci Cümlelerinde Yer Alan İbarelerin Anayasa’ya Aykırı Olduğuna ve İPTALİNE Dair KararBu içeriği görüntüleme yetkiniz yok!

URL: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111228-25.htm


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA