Aerosol Kaplar Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi30.11.2000
  • KurumBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bu Yönetmelik; metal cam veya plastikten yapılmış kapların imali, doldurulması sınıflandırılması, işaretlenmesi, muayenesi, teknik özellikleri, emniyet tedbirleri ve etiketlenmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; maksimum kapasitesi 50 ml‘ den daha az olan ve bu Yönetmelik Ek’i Madde 3.1 Madde 4.1.1, Madde 4.2.1, Madde 5.1. ve Madde 5.2’ de belirtilenlerden daha büyük kapasiteye sahip olanlar hariç, metal, cam veya plastikten yapılmış aerosol kapların imali, doldurulması, anma kapasitelerine göre sınıflandırılması, işaretlenmesi, muayenesi, teknik özellikleri, emniyet tedbirleri ve etiketlenmesi ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun


Yorumlar