Afet Bölgelerinde Çalıştırılacak Personele Yapılacak Ödemeler Hakkında Kanun

  • Mevzuat Tarihi07.09.1971
  • KurumTBMM

7/9/1971 tarih ve 1480 sayılı bu Kanun; Afet bölgelerinde İmar ve İskan Bakanlığınca kurulan ve bu Bakanlığın Koordinatörlüğündeki özel afet örgütlerinde fiilen çalışan kamu personelinin, bu bölgelerde çalıştıkları sürece, bağlı oldukları kuruluşlardan aldıkları maaş veya aylık ücretlerinin veya yevmiyelerinin düzenlenmesi amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


Yorumlar