Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi13.07.2020
  • KurumAfyon Kocatepe Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı Enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, uygulama faaliyetlerine ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Afyon Kocatepe Üniversitesinde yürütülen lisansüstü eğitim–öğretim, sınav, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar