Akdeniz Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi09.02.2021
  • KurumAkdeniz Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Akdeniz Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Akdeniz Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar