Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi12.10.2020
  • KurumAlanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından yürütülen lisansüstü programlarındaki eğitim ve öğretim ile sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinde lisansüstü programların açılması, lisansüstü programlara öğrenci kabulü ve kayıt işlemleri ile eğitim-öğretim ve ölçme-değerlendirme süreçlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar