www.mevzuattakip.com.trAltınbaş Üniversitesi İhale Yönetmeliği


Bu Yönetmelik; Altınbaş Üniversitesinin, mal ve hizmet alım-satımları, yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerinin ihaleleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşların araştırma ve geliştirme projeleri için sağladıkları fonlar çerçevesinde yapılacak mal/hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.


URL: https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.34381&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Alt%C4%B1nba%C5%9F%20%C3%9Cniversitesi%20%C4%B0hale


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA