Altınbaş Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi12.06.2017
  • KurumAltınbaş Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Altınbaş Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi dışındaki ön lisans ve lisans düzeyindeki her türlü eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Altınbaş Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi dışındaki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları bünyesinde yürütülen her türlü eğitim ve öğretim faaliyetine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar