Amasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi29.06.2020
  • KurumAmasya Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Amasya Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilişkin esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Amasya Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen ve tezli/tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar