www.mevzuattakip.com.trAnkara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği


Bu Yönetmelik; Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; uygulama imar planı bulunan alanları kapsar.


URL: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.24656&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Ankara%20B%C3%BCy%C3%BCk%C5%9Fehir%20Belediyesi%20%C4%B0mar%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA