www.mevzuattakip.com.trAnkara Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği


Bu Yönetmelik; Ankara Medipol Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Ankara Medipol Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları ile ilgili hükümleri kapsar.


URL: https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.34316&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Ankara%20Medipol%20%C3%9Cniversitesi%20Lisans%C3%BCst%C3%BC


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA