www.mevzuattakip.com.trAnkara Medipol Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği


Bu Yönetmelik; Ankara Medipol Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Ankara Medipol Üniversitesi Sürekli Eğitim Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.


URL: https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.34269&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Ankara%20Medipol%20%C3%9Cniversitesi


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA