www.mevzuattakip.com.trAnkara Medipol Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği


Bu Yönetmelik; Ankara Medipol Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Ankara Medipol Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.


URL: https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.34270&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Ankara%20Medipol%20%C3%9Cniversitesi


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA