Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi27.10.2018
  • KurumAnkara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversit...

Bu Yönetmelik; Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsünde yürütülen örgün ve yaygın lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup; Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsünde yürütülen örgün ve yaygın lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar