www.mevzuattakip.com.trAnkara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği


Bu Yönetmelik; Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla, hazırlanmış olup, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.


URL: https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.33998&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Ankara%20M%C3%BCzik%20ve%20G%C3%BCzel%20Sanatlar%20%C3%9Cniversitesi


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA