www.mevzuattakip.com.trAnkara Sosyal Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği


Bu Yönetmelik; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi bünyesinde yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul, kayıt, bu programlarda yürütülecek eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.


URL: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.31166&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Ankara%20Sosyal%20Bilimler%20%C3%9Cniversitesi%20Lisans%C3%BCst%C3%BC%20E%C4%9Fitim-%C3%96%C4%9Fretim%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA