Ankara Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (ADAUM) Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi28.01.2019
  • KurumAnkara Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Ankara Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (ADAUM)’nin amacına, etkinlik alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe girmiş olup; Ankara Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ankara Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezinin amacına, etkinliklerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar