Ankara Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi24.03.2016
  • KurumAnkara Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Ankara Üniversitesinde yabancı dil eğitim-öğretimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen yabancı dil hazırlık programı dersleri ile fakülte/devlet konservatuvarı/ yüksekokul öğretim programlarındaki temel yabancı dil derslerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar