Antalya AKEV Üniversitesi Ana Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi29.04.2020
  • KurumAntalya AKEV Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Antalya AKEV Üniversitesinin akademik ve idari birimlerinin yönetimi, işleyişi ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Antalya AKEV Üniversitesinin yönetimine, akademik ve idari organlarına, bu organların görevlerine ve mali konulara ilişkin hükümleri kapsar

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar