Araştırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ (No: 2021/24)

  • Mevzuat Tarihi03.08.2021
  • KurumTarım ve Orman Bakanlığı

Bu Tebliğ; Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi, bu bilgi ve teknolojilerin çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla uygun görülen araştırma geliştirme projelerinin desteklenmesini sağlamak amacıyla çıkarılmış olup, öncelikli konular kapsamında üniversiteler, sivil toplum ve meslek kuruluşları, TÜBİTAK Ar-Ge birimleri ve özel sektör tarafından hazırlanan projelerin başvuru ve değerlendirme süreçleri ile değerlendirme süreci sonunda desteklenmesine karar verilen projelerin Bakanlık Ar-Ge Destek Programından desteklenmesine ilişkin hususları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Tarım Kanunu


Yorumlar