Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi16.10.2020
  • KurumSanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bu Yönetmelik, 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında yer alan ve insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansöre yönelik gerçekleştirilecek olan piyasa gözetimi ve denetiminin usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; a) Garantisi devam eden asansörü, b) Garanti süresi içerisinde bulunan ve garanti kapsamı dışına çıkmış asansörü, kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun


Yorumlar