Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi11.03.2022
  • KurumSanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bu Yönetmelik; 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında piyasaya arz edilen ve insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansöre yönelik gerçekleştirilecek olan piyasa gözetimi ve denetiminin ve sonucunda alınacak önlemlerin usul ve esaslarını belirlemek amacıyla çıkarılmış olup, a) Garanti kapsamında bulunan asansörü, b) Garanti süresi içerisinde bulunan ve garanti kapsamı dışına çıkmış asansörü, kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu


Yorumlar