Avrasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi04.12.2013
  • KurumAvrasya Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Avrasya Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda yürütülen eğitim, öğretim ve öğrenci işlerine ilişkin esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Avrasya Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kayıt, kabul, önlisans ve lisans eğitim-öğretimi ile diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar