Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi16.12.2020
  • KurumDışişleri Bakanlığı

Bu Yönetmelik; Avrupa Birliği İşleri Uzmanları ile Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, giriş sınavı, komisyonların oluşumu, yetiştirilmeleri, tez hazırlama ve yeterlik sınavları, atanmaları, görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar