Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gençlik Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi13.07.2020
  • KurumAydın Adnan Menderes Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gençlik Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gençlik Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar