Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi11.06.2020
  • KurumAydın Adnan Menderes Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, organlarını, görevlerini ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar