www.mevzuattakip.com.trBalıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği


Bu Yönetmelik; Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.


URL: https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.33956&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Bal%C4%B1kesir%20%C3%9Cniversitesi%20Spor%20Bilimleri%20Uygulama%20ve%20Ara%C5%9Ft%C4%B1rma%20Merkezi%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA