www.mevzuattakip.com.trBandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği


Bu Yönetmelik; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde yürütülen lisansüstü programlara ve bu programlarda yapılan eğitim ve öğretim, bilimsel araştırmalar ile diğer tamamlayıcı faaliyetlere/uygulamalara ilişkin usul ve esasları kapsar.


URL: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=38349&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA