www.mevzuattakip.com.trBasınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/68/AB)


Bu Yönetmelik; izin verilebilen maksimum PS basıncı 0,5 bar’dan daha büyük olan basınçlı ekipmanların ve donanımların gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini, bu ürünlerle ilgili piyasaya arz koşulları ile piyasa gözetimi ve denetimi esaslarını belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; maksimum izin verilebilen PS basıncı 0,5 bar’dan daha büyük olan basınçlı ekipmanların ve donanımların tasarımı, imalatı ve uygunluk değerlendirme işlemlerini kapsar.


URL: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.24436&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Bas%C4%B1n%C3%A7l%C4%B1%20Ekipmanlar%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi%20(2014/68/AB)


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA