Başkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi23.08.2020
  • KurumBaşkent Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Başkent Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen örgün ve yaygın lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar