www.mevzuattakip.com.trBaşkent Üniversitesi Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü Yönetmeliği


Bu Yönetmelik; Başkent Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsünün amaçları, faaliyet alanları, organları, organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin esas ve usulleri düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Başkent Üniversitesi Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsünün amacına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.


URL: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.18687&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA