Batman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi07.04.2019
  • KurumBatman Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Batman Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları eğitim öğretimine ve sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, Batman Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları eğitim öğretimine ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar