Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi01.03.2017
  • KurumBayburt Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Bayburt Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Bayburt Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik, bilimsel hazırlık programı, özel öğrenci ve benzeri programlara ilişkin öğrenci kabulü, ders plan ve programları, sınavlar, tez, diploma ve bunların gerektirdiği faaliyetlerin düzenlenmesi ile ilgili hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar