Bayburt Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi22.08.2014
  • KurumBayburt Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Bayburt Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Bayburt Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin kuruluş, işleyiş, amaç ve görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar