www.mevzuattakip.com.trBazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (7145)


25/7/2018 tarih ve 7145 sayılı bu Kanun; bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması amacıyla yürürlüğe konmuştur.


URL: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.7145.pdf


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA