www.mevzuattakip.com.trBazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (7226)


Bu Kanun; Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.


URL: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=7226&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA