Belediye Para Cezaları

  • Mevzuat Tarihi24.01.2018
  • KurumMİARGEM

Belediye para cezaları (01.01.2018 – 31.12.2018)

BELEDİYE  PARA CEZALARI

( 01.01.2018 – 31.12.2018)

Cezanın Türü

Kanuni Dayanağı

En  Az

En Çok

Belediye emir ve yasaklarına muhalefet

1608 s. K. (değişik 1.md)

259

259

Yolcu nakil araçlarına ilişkin ücret tarifelerine uymama

1608 s. K. (değişik 2. md)

524

10.520

Defin ruhsatiyesi olmadan cenaze defnedilmesi

1593 s. K. md. 299 ile 5326 s. K. md. 32

259

259

İzinsiz bir şehir ve kasabadan diğerine ölü nakledilmesi

1593 s. K. md. 301 ile 5326 s. K. md. 32

259

259

Fikir ve sanat eserlerinin yasal olarak çoğaltılmış bandrollü nüshalarının yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışının yapılması

5846 s. K. md. 81/7 ile 5326 s. K. md. 38/1

124

124

Sivil savunma tedbirlerine riayet edilmemesi

7126 s. K. md. 47 ile 5326 s. K. md. 32

259

259

Çevre Kanununa göre çıkarılan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile belirlenen önlemleri almayan veya standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olanlar

2872 s. K. değişik 5491 s. K. md. 20/h-Konutlar

964

964

2872 s. K. değişik 5491 s. K. md. 20/h-Ulaşım araçlar

2.910

2.910

2872 s. K. değişik 5491 s. K. md. 20/h-İşyerleri

9.719

9.719

2872 s. K. değişik 5491 s. K. md. 20/h-Fabrikalar

29.173

29.173

Sebze Ve Meyveler İle Yeterli Arz Ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (5957 sayılı Kanun)

13/e,l ve 14/a maddeleri

151

151

13/ğ,i,j,k ve 14/b maddeleri

771

771

14/2

76

76

5/5,6,7,10 – 13/ç,g,h,ı ve 14/c maddeleri

3.092

3.092

14/2

309

309

5/13 ve 14/ç maddeleri

3.092

3.092

14/2

309

309

13/d,f ve 14/d maddeleri

4.641

4.641

5/11 - 13/c ve 14/e maddeleri

7.738

7.738

6/2 – 13/a ve 14/f maddeleri

15.477

15.477

İçme suları kaynaklarına zarar verecek ve sıhhat şartlarını bozacak şekilde tarla açanlara ve hayvan bırakanlara ve sulama yapanlara

831 s. K. Ek 2659 s. K. 7. md. (1608 s. K. md.1)

259

259

Hafta Tatili Hakkında Kanununa muhalefet eden dükkan ve mağaza ve müessese sahip veya müdürlerine

394 s. K. 10. md.

204

204

Öğle Dinlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine muhalefet eden iş veren veya iş veren vekillerine

6301 s. K. 7. md.

204

204

Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa muhalefet eden umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin işletmecilerine

2559 s.K. 6. md.

1.473

2.960

Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun hükümlerine muhalefet edenlere Verilecek Cezalar

4207 s. K. 5/1. md. ve 5326 s. K. 39.md.

124

124

4207 s. K. 5/1. md.

74

74


Yorumlar