Belediye Para Cezaları ( 01.01.2019 – 31.12.2019)

  • Mevzuat Tarihi03.02.2019
  • KurumMİARGEM

Belediye Para Cezaları ( 01.01.2019 – 31.12.2019)

BELEDİYE  PARA CEZALARI ( 01.01.2019 – 31.12.2019)

Cezanın Türü

Kanuni Dayanağı

En  Az

En Çok

Belediye emir ve yasaklarına muhalefet

1608 s. K. (değişik 1.md)

320,00

320,00

Yolcu nakil araçlarına ilişkin ücret tarifelerine uymama

1608 s. K. (değişik 2. md)

648,00

13.016,00

Defin ruhsatiyesi olmadan cenaze defnedilmesi

1593 s. K. md. 299 ile 5326 s. K. md. 32

320,00

320,00

İzinsiz bir şehir ve kasabadan diğerine ölü nakledilmesi

1593 s. K. md. 301 ile 5326 s. K. md. 32

320,00

320,00

Fikir ve sanat eserlerinin yasal olarak çoğaltılmış bandrollü nüshalarının yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışının yapılması

5846 s. K. md. 81/7 ile 5326 s. K. md. 38/1

153,00

153,00

Sivil savunma tedbirlerine riayet edilmemesi

7126 s. K. md. 47 ile 5326 s. K. md. 32

320,00

320,00

Çevre Kanununa göre çıkarılan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile belirlenen önlemleri almayan veya standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olanlar

2872 s. K. md.20/h-Konutlar

1.192

1.192

2872 s. K.md. 20/h-Ulaşım araçları

3.600,00

3.600,00

2872 s. K. md.20/h-İşyerleri

12.025,00

12.025,00

2872 s. K. md. 20/h-Fabrikalar

36.095,00

36.095,00

Sebze Ve Meyveler İle Yeterli Arz Ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

5957 s.K. 13/e,l ve 14/a maddeleri

186,00

186,00

5957 s.K. 13/ğ,i,j,k ve 14/b maddeleri

953,00

953,00

5957 s.K. 14/2

94,00

94,00

5957 s.K. 5/5,6,7,10 – 13/ç,g,h,ı ve 14/c maddeleri

3.825,00

3.825,00

5957 s.K. 14/2

382,00

382,00

5957 s.K. 5/13 ve 14/ç maddeleri

3.825,00

3.825,00

5957 s.K. 14/2

382,00

382,00

5957 s.K. 13/d,f ve 14/d maddeleri

5.742,00

5.742,00

5957 s.K. 5/11 - 13/c ve 14/e maddeleri

9.574,00

9.574,00

5957 s.K. 6/2 – 13/a ve 14/f maddeleri

19.149,00

19.149,00

İçme suları kaynaklarına zarar verecek ve sıhhat şartlarını bozacak şekilde tarla açanlara ve hayvan bırakanlara ve sulama yapanlara

831 s. K. Ek 2659 s. K. 7. md. (1608 s. K. md.1)

320,00

320,00

Hafta Tatili Hakkında Kanununa muhalefet eden dükkan ve mağaza ve müessese sahip veya müdürlerine

394 s. K. 10. md.

252

252

Öğle Dinlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine muhalefet eden iş veren veya iş veren vekillerine

6301 s. K. 7. md.

252

252

Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa muhalefet eden umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin işletmecilerine

2559 s.K. 6. md.

1.822,00

3.662,00

Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun hükümlerine muhalefet edenlere Verilecek Cezalar

4207 s. K. 5/1. md. ve 5326 s. K. 39.md.

153,00

153,00

4207 s. K. 5/1. md.

91,00

91,00


Yorumlar