www.mevzuattakip.com.trBelediyelerce Döviz Cinsinden İmzalanmış Olan Sözleşmelerin Türk Lirasına Çevrilmesi


UYARI: Makale’nin tamamına, sitemize üye girişi yaptıktan sonra ulaşabilirsiniz. Siteye üye değilseniz, lütfen ÜYE OL butonuna tıklayarak üye olunuz. Üyelik esnasında, girilen bilgilerin şüpheli olması halinde, üyeliğiniz silinecektir.


Belediyelerce Döviz Cinsinden İmzalanmış Olan Sözleşmelerin Türk Lirasına Çevrilmesi

Gazi SERT

Hukukçu

E. Başkontrolör

13.09.2018/30534 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar”da değişiklik yapılmış olup, 32 Sayılı Kararın 4. maddesine eklenen (g) bendinde; “Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarında menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz.” hükmü getirilmiş,

Yine söz konusuCumhurbaşkanlığı Kararı ile 32 Sayılı Karara eklenen geçici 8. maddede de; “Bu Kararın 4 üncü maddesinin (g) bendinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde, söz konusu bentte belirtilen ve daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında; Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenir.” hükmü getirilmiş olup, bu hükmün uygulanmasına ilişkin olarak da 06.10.2018/30557 tarih ve sayılı Resmi Gazetede (2018-32/51) sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayınlanmıştır.

Söz konusu Tebliğde döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılamayacak ve yapılabilecek sözleşmeler belirlenmiş, döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılamayacak sözleşmelerin TL’na çevrilmesi hususlarına yer verilmiştir.

Buna göre, konut ve çatılı iş yeri dâhil gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz. 32 Sayılı Karardaki değişiklikten önce yapılmış olan döviz cinsinden veya dövize endeksli sözleşmeler ise Türk Lirası olarak yeniden belirlenecektir. Yeniden belirleme; akdedilen sözleşmelerde döviz veya dövize endeksli olarak belirlenen bedeller, söz konusu bedellerin 2/1/2018 tarihinde belirlenen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif satış kuru kullanılarak hesaplanan Türk parası cinsinden karşılığının 2/1/2018 tarihinden bedellerin yeniden belirlendiği tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak artırılması suretiyle yapılacaktır. Türk parası olarak yapılacak bu belirleme 2 yıllık süre için geçerli olacaktır. Ayrıca, bu düzenleme tahsili yapılmış veya gecikmiş alacaklar için uygulanmayacaktır.


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA