Belediyelerdeki Hangi Unvan, Hangi Ek Göstergeye Hak Kazandı

  • Mevzuat Tarihi04.07.2022
  • KurumHalil MEMİŞ

MİARGEM Başkanı Halil Memiş tarafından kaleme alınan bu değerlendirmede, kamuoyunda Ek Gösterge Paketi olarak bilinen TBMM Genel Kurulunda, 1 Temmuz 2022 tarihinde kabul edilen ve Cumhurbaşkanının onayına sunulan 1.7.2022 tarih ve 7417 nolu Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yer alan düzenlemelerde, mahalli idareleri ilgilendiren tüm hususlar, başlık başlık, unvan unvan değerlendirmeye tabi tutulmuştur. ***YAZININ TAMAMINI SİTE ÜYELERİ OKUYABİLMEKTEDİR. ÜYELİK İÇİN ÜCRETSİZ KAYIT YAPABİLİR (ÜYE OLABİLİR) VE YAZIYI OKUYABİLİRSİNİZ***

Belediyelerdeki Hangi Unvan, Hangi Ek Göstergeye Hak Kazandı

Halil MEMİŞ

MİARGEM Başkanı

1. Giriş

Kamuoyunda Ek Gösterge Paketi olarak bilinen Devlet Memurları Kanunu'nda ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda, 1 Temmuz 2022 tarihinde kabul edildi.

Cumhurbaşkanının onayına sunulan 1.7.2022 tarih ve 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yer alan düzenlemeler de netlik kazandı.

Çıkan kanunda yer alan ek gösterge rakamlarının kamu görevlileri arasında bazı haksızlıklara ve eşitsizliklere yol açacağına ilişkin rezervimizle bu yazımızda kanunda yer alan rakamlardan belediyelerdeki hangi görevlilerin nasıl yararlandığını ortaya koymaya çalışacağız.

Konuyu unvanlar itibariyle ayırıma tutarak değerlendireceğiz:

2. Unvanlar İtibariyle Ek Göstergeler

2.1. Büyükşehir Belediyeleri Üst Yönetiminde Yer Alanlar

2.1.1. Genel Sekreterler

I SAYILI CETVEL (HİZMET SINIFLARI İTİBARİYLE UNVAN VEYA AYLIK ALINAN DERECELERE GÖRE EK GÖSTERGELER) in I- GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI Bölümünün (f) Büyük Şehir Belediye Genel Sekreteri sayılmış ve karşılığındaki ek gösterge ise 5400 olarak yer almıştır.

Ancak Genel Sekreterler, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun “Personel istihdamı” başlıklı 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “… Genel sekreter kadrosuna atananlar, genel idare hizmeti sınıfına dahil bakanlık genel müdürleri, …… için ilgili mevzuatında öngörülen ek gösterge, makam, görev ve temsil tazminatları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca ödenen zam ve tazminatlardan aynen yararlanırlar.” hükmü delaletiyle “Genel Müdürler”in I Sayılı Cetvel’in I- GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI Bölümünün (d) bendinde yer almaları ve burada yer alanlar için 7000 ek gösterge öngörülmesi nedeniyle 7000 ek göstergeden yararlanacaklardır.

2.1.2. Genel Sekreter Yardımcıları

II SAYILI CETVEL (KADROLARI GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFININ BİRİNCİ DERECESİNDE BULUNANLARIN EK GÖSTERGELERİ)’in 3- MAHALLİ İDARELER İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARDA Bölümünde Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı için 4200 ek gösterge öngörülmüştür.

Genel Sekreter Yardımcıları için, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun “Personel istihdamı” başlıklı 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “… genel sekreter yardımcısı kadrosuna atananlar bakanlık müstakil daire başkanları …… için ilgili mevzuatında öngörülen ek gösterge, makam, görev ve temsil tazminatları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca ödenen zam ve tazminatlardan aynen yararlanırlar.” hükmü delaletiyle Bakanlıklardaki “Ana Hizmet Birimi” niteliğindeki Daire Başkanlarının ek göstergeleri II Sayılı Cetvel’in 1- BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARDA Bölümünün (a) bendinde yer almaları ve burada yer alanlar için 4400 ek gösterge öngörülmesi nedeniyle 4400 ek göstergeden yararlanacaklardır.

2.1.3. Teftiş Kurulu Başkanları, Daire Başkanları, 1. Hukuk Müşaviri

II SAYILI CETVEL (KADROLARI GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFININ BİRİNCİ DERECESİNDE BULUNANLARIN EK GÖSTERGELERİ)’in;

2.1.3.1. 3- MAHALLİ İDARELER İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARDA Bölümünde Büyükşehir Belediye Teftiş Kurulu Başkanı için 4200 ek gösterge rakamı öngörülmüştür.

2.1.3.2. 6- MAHALLİ İDARELER İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARDA Bölümünde Daire Başkanı, Büyükşehir Belediye I. Hukuk Müşaviri için 3600 ek gösterge rakamı öngörülmüştür.

Ancak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun “Personel istihdamı” başlıklı 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “…  1. hukuk müşaviri ve daire başkanlığı kadrosuna atananlar ise bakanlık daire başkanları için ilgili mevzuatında öngörülen ek gösterge, makam, görev ve temsil tazminatları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca ödenen zam ve tazminatlardan aynen yararlanırlar.” hükmü delaletiyle Bakanlıklardaki Daire Başkanlarının ek göstergeleri II Sayılı Cetvel’in 1- BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARDA Bölümünün (b) bendinde yer almaları ve burada yer alanlar için 4200 ek gösterge öngörülmesi nedeniyle 4200 ek göstergeden yararlanacaklardır.

2.2. Büyükşehir Belediyeleri Bağlı Kuruluşları Üst Yönetiminde Yer Alanlar

2.2.1. Genel Müdürler

I SAYILI CETVEL (HİZMET SINIFLARI İTİBARİYLE UNVAN VEYA AYLIK ALINAN DERECELERE GÖRE EK GÖSTERGELER) in I- GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI Bölümünün (d) bendinde Genel Müdürler sayılmış ve karşılığındaki ek gösterge 7000 olarak öngörülmüştür.

2.2.2. Genel Müdür Yardımcıları

II SAYILI CETVEL (KADROLARI GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFININ BİRİNCİ DERECESİNDE BULUNANLARIN EK GÖSTERGELERİ)’in 3- MAHALLİ İDARELER İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARDA Bölümünde Genel Müdür Yardımcısı için 4200 ek gösterge öngörülmüştür.

2.2.3. Teftiş Kurulu Başkanları, Daire Başkanları, 1. Hukuk Müşaviri

II SAYILI CETVEL (KADROLARI GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFININ BİRİNCİ DERECESİNDE BULUNANLARIN EK GÖSTERGELERİ)’in;

2.2.3.1. 3- MAHALLİ İDARELER İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARDA Bölümünde Teftiş Kurulu Başkanı için 4200 ek gösterge rakamı öngörülmüştür.

2.2.3.2. 6- MAHALLİ İDARELER İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARDA Bölümünde Daire Başkanı, Büyükşehir Belediye bağlı kuruluşlarındaki I. Hukuk Müşaviri için 3600 ek gösterge rakamı öngörülmüştür.

2.3. Birlik Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları

Bilindiği üzere, mahalli idare birlikleri (ulusal ve diğer birlikler dahil) genel sekreter ve genel sekreter yardımcıları için herhangi bir ek gösterge rakamı ek gösterge cetvellerinde bulunmamaktaydı.

TBMM’de kabul edilen 7417 sayılı Kanunda bu konuda bir düzenleme yapılmıştır.

Düzenleme, I SAYILI CETVEL (HİZMET SINIFLARI İTİBARİYLE UNVAN VEYA AYLIK ALINAN DERECELERE GÖRE EK GÖSTERGELER) in I- GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI Bölümünün (ı) bendinde yapılan düzenlemedir. Bu bentte; herhangi bir belirleyici sıfat kullanmadan doğrudan “genel sekreter, genel sekreter yardımcısı” unvanlarına yer verilmiş ve bunlar için 3600 ek gösterge öngörülmüştür.

Ancak kanaatimize göre, burada yer alan bu unvanlar birlik genel sekreteri veya yardımcıları düşünülerek konmamıştır. Böyle olmakla beraber, bu gibilerin unvanına uygun tek ek gösterge rakamı da bu bentte yer aldığından, bu unvandakilerin 3600 ek gösterge rakamına tabi olduklarını söylememiz kaçınılmaz olmaktadır.

2.4. Belediye Başkan Yardımcıları

II SAYILI CETVEL (KADROLARI GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFININ BİRİNCİ DERECESİNDE BULUNANLARIN EK GÖSTERGELERİ)’in; 6- MAHALLİ İDARELER İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARDA Bölümünde Belediye Başkan Yardımcıları için 3600 ek gösterge rakamı öngörülmüştür.

2.5. Müfettiş, İç Denetçiler ve Mali Hizmetler Uzmanları

2.5.1. Büyükşehir Belediyesiyle Büyükşehir Belediye sınırları içindeki ilçe Belediyeleri Müfettişleri ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre atanan İç Denetçiler, I SAYILI CETVEL (HİZMET SINIFLARI İTİBARİYLE UNVAN VEYA AYLIK ALINAN DERECELERE GÖRE EK GÖSTERGELER) in I- GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI Bölümünün (g) bendinde yer almış ve karşılığındaki ek göstergeler 1 – 8 inci dereceler için sırasıyla 4200, 3600, 2800, 2200, 1900, 1750, 1550 ve 1450 olarak öngörülmüştür.

Yeni kabul edilen ek gösterge cetvellerinde, büyükşehir belediyeleri, büyükşehir belediyeleri sınırları içerisinde bulunan ilçe belediyeleri (büyükşehir ilçe belediyeleri) dışındaki belediyelerdeki yani il ve diğer normal ilçe belediyelerindeki müfettişler için hiçbir düzenleme yapılmamıştır.

2.5.2. Mali Hizmetler Uzmanları I SAYILI CETVEL (HİZMET SINIFLARI İTİBARİYLE UNVAN VEYA AYLIK ALINAN DERECELERE GÖRE EK GÖSTERGELER) in I- GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI Bölümünün (g) bendinde yer almış ve karşılığındaki ek göstergeler 1 – 8 inci dereceler için sırasıyla 3600, 3000, 2200, 2100, 1800, 1700, 1500 ve 1400 olarak öngörülmüştür.

2.6. Belediye Müdür ve Şube Müdürleri

Belediye müdür ve şube müdürlerinin ek göstergesi, I SAYILI CETVEL (HİZMET SINIFLARI İTİBARİYLE UNVAN VEYA AYLIK ALINAN DERECELERE GÖRE EK GÖSTERGELER) in I- GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI Bölümünün (i) bendinde düzenlenmiştir.

Bu bentte; “şube müdürü” ibaresi ve bir çok unvan sayıldıktan sonra “diğer müdür … unvanlı kadrolar” ibaresine yer verilmiştir.

Bilindiği üzere, büyükşehir belediyeleri, bunların bağlı kuruluşları ve ulusal düzeydeki belediye birliklerinde “Şube Müdürü” unvanları, buna karşılık il belediyeleri, büyükşehir ilçe belediyeleri, diğer ilçe belediyeleri, belde belediyeleri ve ulusal düzeydeki birlikler dışındaki mahalli idare birliklerinde de birim belirten “Müdür” kadroları mevcuttur. Bu birim belirten “Müdür” kadroları, bahsi geçen bentteki “diğer müdür” ibaresinin karşılığıdır.

Bu çerçevede şube müdürü ve diğer müdürlerin ek göstergeleri derecelerine göre 1-4 üncü dereceler için sırasıyla 3600, 3000, 2200 ve 2100 olarak belirlenmiştir.

2.7. Teknik Hizmetler ve Sağlık Hizmetleri Sınıfına Dahil Personel

Bu personel; I SAYILI CETVEL (HİZMET SINIFLARI İTİBARİYLE UNVAN VEYA AYLIK ALINAN DERECELERE GÖRE EK GÖSTERGELER)’de aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

II- TEKNİK HİZMETLER SINIFI

 

 

a) Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Yüksek Mühendis, Mühendis, Yüksek Mimar ve Mimar ile şehir plancısı ve Bölge Plancısı unvanını almış olanlar

 

1

2

3

4

5

6

7

8

4200

3600

2800

2200

1900

1750

1550

1450

b) Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Jeolog, Hidrojeolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci (hareket araştırmacısı), Matematiksel İktisatçı, Ekonomici ve Kimyager unvanını almış olanlarla Teknik Yüksek Öğretmen Okulu mezunları

1

2

3

4

5

6

7

8

3600

3000

2200

2100

1800

1700

1500

1400

c) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışındaki yükseköğrenim mezunları ile Yüksek Tekniker ve Tekniker unvanını almış olanlar

1

2

3

4

2800

2200

2100

1700

d) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlar

1

2

3

4

2100

1700

1400

1250

III- SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI

 

 

a) Uzman Tabip, Tabip, Diş Hekimi, Uzman Veteriner Hekim, Veteriner Hekim, Eczacı, Biyolog, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda uzmanlık belgesi alanlar veya bu dallarda uzmanlık unvanını doktora aşaması ile kazanmış bulunanlar

 

1

2

3

4

5

6

7

8

4200

3600

2800

2200

1900

1750

1550

1450

b) Yükseköğrenim mezunları

1

2

3

4

5

6

7

8

3600

3000

2200

2100

1800

1700

1500

1400

c) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan diğerleri

1

2

3

4

2100

1700

1400

1250

2.8. Avukatlık Hizmetleri Sınıfına Dahil Personel

Bu personel; I SAYILI CETVEL (HİZMET SINIFLARI İTİBARİYLE UNVAN VEYA AYLIK ALINAN DERECELERE GÖRE EK GÖSTERGELER)’de aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

V- AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI

Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan

1

2

3

4

5

6

7

8

3600

3000

2200

2100

1800

1700

1500

1400

2.9. Boğaziçi İmar Müdürü, Sayman ve Savunma Uzmanları

Boğaziçi İmar Müdürü, II SAYILI CETVEL (KADROLARI GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFININ BİRİNCİ DERECESİNDE BULUNANLARIN EK GÖSTERGELERİ)’in; 6- MAHALLİ İDARELER İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARDA Bölümünde yer alması hasebiyle 3600 ek gösterge rakamından yararlanacaktır.

Sayman ve savunma uzmanı kadrolarında bulunanların ek göstergesi, I SAYILI CETVEL (HİZMET SINIFLARI İTİBARİYLE UNVAN VEYA AYLIK ALINAN DERECELERE GÖRE EK GÖSTERGELER) in I- GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI Bölümünün (i) bendinde düzenlenmiştir.

Bu çerçevede bunların ek göstergeleri derecelerine göre;

1

2

3

4

3600

3000

2200

2100

şeklinde belirlenmiştir.

2.10. Şef ve Diğer Memurlar

Şefler ile belediyede istihdam edilen ve yukarıdaki bölümlerde unvanları sayılmayan memur (memur, vhki vb) kadrolarındakilerin ek göstergesi, I SAYILI CETVEL (HİZMET SINIFLARI İTİBARİYLE UNVAN VEYA AYLIK ALINAN DERECELERE GÖRE EK GÖSTERGELER) in I- GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI Bölümünün (i) bendinde düzenlenmiştir.

Bu çerçevede bunların ek göstergeleri derecelerine göre;

i) Bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan,

 

 

1. Yükseköğrenim mezunları

1

2

3

4

2800

2200

1700

1400

2. Diğerleri

1

2

3

2100

1700

1400

1250 

şeklinde belirlenmiştir.

Görüleceği üzere, genel idare hizmetler sınıfında yer alan ve yukarıdaki bölümlerde unvanları sayılmayan memurlar ancak 4. Dereceye geldiklerinde, diğer bir ifade ile 4. Dereceden itibaren ek göstergeden yararlanabileceklerdir.

2.11. Yardımcı Hizmetler Sınıfında Bulunanlar

Belediyelerin yardımcı hizmetler sınıfında bulunanların ek göstergeleri, I SAYILI CETVEL (HİZMET SINIFLARI İTİBARİYLE UNVAN VEYA AYLIK ALINAN DERECELERE GÖRE EK GÖSTERGELER) in IX- YARDIMCI HİZMETLER SINIFI Bölümünde düzenlenmiştir.

Bu çerçevede, kadroları yardımcı hizmetler sınıfına dahil olanlardan 1-4 üncü derecede olanlar 600 ek gösterge rakamından yararlanacaklardır.

3. Sonuç ve Değerlendirme

Kamuoyunda Ek Gösterge Paketi olarak bilinen ve TBMM Genel Kurulunda, 1 Temmuz 2022 tarihinde kabul edilerek Cumhurbaşkanının onayına sunulan 1.7.2022 tarih ve 7417 nolu Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yer alan düzenlemelerde belediye personeline yönelik olarak yer alan ek gösterge rakamlarını sınıflandırarak ortaya koyduğumuz bu değerlendirmemizde bazı noksanlarında ortaya çıktığına şahit olduk.

Özellikle sistematik olarak noksanlığın bulunduğunu ifade edebileceğimiz Kanunda, belediye hiyerarşik yapısının, görev, yetki ve sorumluluk ayırımı ve ağırlığının bazı kadro unvanları açısından gözetilmediğini ifade etmemiz çok da abartılı olmayacaktır.

Özellikle büyükşehir belediyesi ve büyükşehir belediyesi içindeki ilçe belediyeleri dışındaki il ve ilçe belediyeleri müfettişleri için unvan itibariyle ek gösterge belirlenmemiş olmasına bakıldığında bunların şefler ile belediyede istihdam edilen ve ek göstergede ismen sayılmayan memur (memur, vhki vb) kadrolarındakilerin ek göstergesi olan I SAYILI CETVEL (HİZMET SINIFLARI İTİBARİYLE UNVAN VEYA AYLIK ALINAN DERECELERE GÖRE EK GÖSTERGELER) in I- GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI Bölümünün (i) bendindeki ek göstergelerden mi yararlanacağı sorusu ortaya çıkmaktadır. Zira, (i) bendinde “Bu sınıfa (Genel İdare Hizmetleri Sınıfı) dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan” ibaresi mevcuttur.

Düzenlemedeki en çarpıcı aksaklıklardan bir tanesi de Belediye Başkan Yardımcısı kadrolarının ek göstergelerinin 3600 rakamında bırakılmış olmasıdır. Belediyede 1. dereceli kadroda bulunan büyükşehir belediyesi ve büyükşehir belediyesi müfettişleri ile belediyelerdeki iç denetçilerin 4200, mali hizmetler uzmanlarının 3600, 1. dereceli müdürler, şube müdürleri ve sivil savunma uzmanlarının 3600, teknik hizmetler sınıfından 1. dereceden bir kadrodaki teknik personelin 4200, aynı derecedeki bazı sağlık personelinin de 4200 ek gösterge aldığını düşündüğümüzde bürokratik sorumluluğun yanında yerine göre siyasi sorumluluğu da yüklediğimiz belediye başkan yardımcılarına büyük bir haksızlık yapıldığını ifade etmek de abartılı olmayacaktır.

Ek göstergenin 3600 rakamıyla sınırlı tutulmasını, belediye başkan yardımcıları için, 6. Dönem Toplu Sözleşmenin Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmenin “Büyükşehir belediyelerine bağlı genel müdürlük daire başkanları ve belediye başkan yardımcılarının ek göstergesi” başlıklı 7 nci maddesinde konu ile ilgili olarak yer alan “Genel idare hizmetleri sınıfına dahil büyükşehir belediyeleri daire başkanları için ilgili mevzuatına göre uygulanan ek gösterge rakamından, büyükşehir belediyelerine bağlı genel müdürlüklerin daire başkanları ve belediye başkan yardımcılarının da yararlanması için çalışma yapılacaktır.” hükmü ile birlikte değerlendirdiğimizde konunun neden bu noktada bırakıldığını anlamak iyice güçleşmektedir. Kısacası bu mağduriyet, sendikalar dahil herkes tarafından bilinip Toplu Sözleşmeye dahi ekleniyor olmasına rağmen bu kanun içerisinde bu noktada bırakılmasını izah etmek mümkün değildir.

Burada kıyasen yazdığımız unvanlardakilerin belirttiğimiz ek gösterge rakamlarını hak etmediklerini düşündüğümüz gibi bir algının oluşmasını istemediğimizin bilinmesini istiyoruz. Amacımız, hiyerarşik olarak üstlendikleri yönetim sorumluluğu gereğince büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde en üst bürokrat konumunda olan başkan yardımcılarının, bu belediyelerdeki en üst rakamdan ek gösterge almasının gerekliliğini ortaya koymaktır.

 

TABLO: Belediyelerdeki Unvanların Ek Göstergeleri

Unvan

Derece

Ek Gösterge

Genel Sekreter

1

7000

Genel Sekreter Yardımcıları

1

4400

Büyükşehir Teftiş Kurulu Başkanı

1

4200

Büyükşehir Daire Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri

1

4200

Bağlı Kuruluş Genel Müdürü

1

7000

Bağlı Kuruluş Genel Müdür Yardımcısı

1

4200

Bağlı Kuruluş Teftiş Kurulu Başkanı

1

4200

Bağlı Kuruluş Daire Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri

1

3600

Birlik Genel Sekreteri ve Genel Sekreter Yardımcısı

1

3600

Belediye Başkan Yardımcısı

1

3600

Büyükşehir Belediyesiyle Büyükşehir Belediye sınırları içindeki ilçe Belediyeleri Müfettişleri ile İç Denetçiler,

1

2

3

4

5

6

7

8

4200

3600

2800

2200

1900

1750

1550

1450

İl Belediyesi, Diğer İlçe Belediyesi ve Bağlı Kuruluşların Müfettişleri

-

-

Mali Hizmetler Uzmanı

1

2

3

4

5

6

7

8

3600

3000

2200

2100

1800

1700

1500

1400

Şube Müdürü, Belediye Müdürleri

1

2

3

4

3600

3000

2200

2100

Boğaziçi İmar Müdürü

1

3600

Sayman ve Savunma Uzmanı

1

2

3

4

3600

3000

2200

2100

Şef ve diğer Yükseköğrenim mezunu memurlar (GİHS’na ait dahil olup, yukarıda sayılmayanlar)

1

2

3

4

2800

2200

1700

1400

Diğer memurlar (GİHS’na ait dahil olup, yukarıda sayılmayanlar)

1

2

3

2100

1700

1400

1250 

Yardımcı Hizmetler Sınıfında Bulunanlar

1-4

600

TEKNİK HİZMETLER SINIFI

 

 

a) Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Yüksek Mühendis, Mühendis, Yüksek Mimar ve Mimar ile şehir plancısı ve Bölge Plancısı unvanını almış olanlar

 

1

2

3

4

5

6

7

8

4200

3600

2800

2200

1900

1750

1550

1450

b) Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Jeolog, Hidrojeolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci (hareket araştırmacısı), Matematiksel İktisatçı, Ekonomici ve Kimyager unvanını almış olanlarla Teknik Yüksek Öğretmen Okulu mezunları 

1

2

3

4

5

6

7

8

3600

3000

2200

2100

1800

1700

1500

1400

c) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışındaki yükseköğrenim mezunları ile Yüksek Tekniker ve Tekniker unvanını almış olanlar

1

2

3

4

2800

2200

2100

1700

d) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlar

1

2

3

4

2100

1700

1400

1250

SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI

 

 

a) Uzman Tabip, Tabip, Diş Hekimi, Uzman Veteriner Hekim, Veteriner Hekim, Eczacı, Biyolog, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda uzmanlık belgesi alanlar veya bu dallarda uzmanlık unvanını doktora aşaması ile kazanmış bulunanlar

 

1

2

3

4

5

6

7

8

4200

3600

2800

2200

1900

1750

1550

1450

b) Yükseköğrenim mezunları

1

2

3

4

5

6

7

8

3600

3000

2200

2100

1800

1700

1500

1400

c) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan diğerleri

1

2

3

4

2100

1700

1400

1250

V- AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI

Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan

1

2

3

4

5

6

7

8

3600

3000

2200

2100

1800

1700

1500

1400


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar