www.mevzuattakip.com.trBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği


Bu Yönetmeliğin amacı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu personelinin disiplin amirlerini belirlemektir.


URL: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15538&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA